Podsumowanie sierpnia 2023 na rynku diamentów

Wakacje okazały się mało sprzyjającym okresem dla rynku diamentów, jeśli chodzi o wzrost cen. Po spadkach w lipcu sierpień przyniósł kontynuację tych tendencji. W efekcie indeksy RAPI spadły od 2% w przypadku diamentów 3-karatowych do 8,6% w przypadku diamentów o masie 0,5 karata. W sierpniu diamenty o mniejszej masie, których ceny trzymały się mocno, nie oparły się przecenie, co powoduje, że od początku roku ich cena jest na delikatnym minusie.

Sytuacja makroekonomiczna na świecie a rynek diamentów

Okres wakacyjny w tym sezonie wybitnie nie sprzyja zainteresowaniu diamentami. Po pandemii społeczeństwo jest skupione bardziej na realizowaniu potrzeb podróżniczych, które stawiane są na pierwszym miejscu. Dodatkowo utrzymuje się duża niepewność, którą podsycają banki centralne. Fed, mimo spadku inflacji CPI w USA do nieco ponad 3%, deklaruje gotowość do dalszych podwyżek stóp. Wzrost sprzedaży detalicznej w lipcu w USA nie koresponduje z popytem na dobra luksusowe. USA jednak są na dobrej drodze do wyjścia z okresu spowolnienia, a pierwszym krokiem jest opanowanie inflacji. Cel inflacyjny to 2%.

W Chinach natomiast sytuacja jest bardziej skomplikowana. Spadek aktywności usługowej w sierpniu (indeks Caixin PMI spadł z 54,1 do 51,8 pkt) oraz trudna sytuacja na rynku nieruchomościowym ilustrują ostrożne podejście Chińczyków do wydatków. Mocno dotknięci lockdownem obywatele powoli wracają do aktywności, obawiając się powrotu restrykcji. Plusem natomiast są coraz szersze programy wsparć adresowane głównie na rynek nieruchomości, ale to może poprawić sytuację płynnościową chińskich obywateli i zachęcić do większej konsumpcji w przyszłości. W odpowiedzi na brak globalnego popytu indyjskie szlifiernie pracują na 40-50% swoich mocy.

Wykres 1. Sprzedaż detaliczna w USA w ujęciu miesiąc do miesiąca

Źródło: Macronext.com

Indeks RAPI

Indeks RAPI wykazał wyraźnie negatywne tendencje. Najmocniej w sierpniu, bo o 8,6%, spadł indeks dla diamentów 0,5-karatowych. W lipcu też była to najsłabsza grupa. Spadek ceny tych diamentów jest też największy od początku roku i wynosi 21,8%. Indeks RAPI dla diamentów 1-karatowych oraz 0,3-karatowych spadł o 4,7% Indeks RAPI dla diamentów 1-karatowych jest od początku roku na 15-procentowym minusie, natomiast dla 0,3-karatowych dopiero wchodzi w czerwone rejony. Relatywnie odporne były duże kamienie, co potwierdza też cennik Rapaport – indeks RAPI dla diamentów 3-karatowych spadł o 2,1%, a od początku roku zniżka wynosi 8,4%. Indeksy RAPI dla diamentów 0,3-karatowych i 3-karatowych spadły po 1,5%. 

Indeks IDEX

Indeks IDEX także potwierdził spadkowe tendencje na rynku. Indeks zagregowany spadł o 2,9%. Większa presja obserwowana była w mniejszych kamieniach – indeks IDEX dla diamentów 0,5-karatowych spadł o 5,3%. Spadek notowany był jeszcze dla diamentów 5-karatowych o 1,7%. Natomiast diamenty 3-karatowe okazały się droższe o 0,8%, a 4-karatowe aż o 10,2%. 

Rapaport Diamond Index

W sierpniu wg Rapaport Diamond Index ceny diamentów o masie 0,5 ct i czystości od IF do VS2 spadły od 2,9% do 5,9%, przy czym spadki powyżej 5% notowane były także w przypadku diamentów o najwyższej czystości IF. Dla diamentów o masie 1 ct i czystości od IF do VS2 spadki były mniejsze, ale też wahały się od 2,3% do 4%. Nie zmieniła się cena dla koloru D i czystości IF, a więc najlepszych parametrów. Dalej relatywnie odporne pozostały cenniki dla dużych kamieni – wg Rapaport Diamond Index ceny diamentów 3-karatowych niemal nie zmieniły się, co było charakterystyczne też dla wcześniejszych miesięcy. Spadły tylko ceny diamentów o czystości IF i kolorach E i F o, odpowiednio, 2,7% i 3,2%. 

De Beers wykazuje kolejne gorsze wyniki sprzedaży

Sierpień okazał się kolejnym miesiącem spadku sprzedaży diamentów przez De Beers. Podczas sierpniowej sprzedaży nieoszlifowanych diamentów (sights) wartość sprzedaży wyniosła 370 mln USD, co oznacza spadek o 42% w ujęciu rocznym i 10% w porównaniu z lipcem 2023, kiedy to sprzedaż sięgnęła 411 mln USD. Tym samym sprzedaż konsekwentnie spadała po raz siódmy z rzędu. Dodatkowo w sierpniu De Beers wprowadził możliwość odroczenia zakupów, wynikających z deklaracji zakupowych klientów, do 2024 r., wychodząc naprzeciw słabej sytuacji na rynku. W lipcu natomiast obniżył ceny dla 1-karatowych diamentów. Wszystkie te działania mają zachęcić kupujących do zwiększania wolumenów.

W sierpniu De Beers podkreślał kontynuację trudnego środowiska dla handlu diamentami. Spadki cen diamentów i słabsza kondycja amerykańskiego konsumenta to w tym roku największe problemy rynku diamentów.

Sytuację ratuje Hong Kong

Na popandemicznym otwarciu chińskiej gospodarki zyskał przede wszystkim rynek dóbr luksusowych w Hong Kongu. Jest to w tym momencie zielona wyspa dla tego typu dóbr w Azji. Napływ turystów jest tu bardzo widoczny, dodatkowo są to turyści z dużymi zasobami i chętnie wydają je na dobra luksusowe. Wg danych za lipiec sprzedaż detaliczna wzrosła o 17% r/r, a sprzedaż biżuterii i zegarków o 20%, do 633 mln USD. Wzrost sprzedaży w tej kategorii licząc od początku roku wynosi już 64% r/r i osiąga wartość 4,5 mld USD, a wzrost sprzedaży ogólnie to 20%. Widać więc potężną przewagę w kategorii dóbr luksusowych. Dobrze działają więc zachęty stosowane przez lokalne władze. Natomiast w Chinach kontynentalnych programy wsparcia jeszcze nie spełniają swojej roli, natomiast jest ich coraz więcej, bo chińska gospodarka zmaga się ze słabnącym wzrostem gospodarczym. W ciągu kolejnych kwartałów aktywność konsumentów także powinna odbijać. 

Indie mniej eksportują

Pojawiły się dane o eksporcie oszlifowanych diamentów z Indii za lipiec, które potwierdzają to, że szlifiernie działają na połowę swoich mocy. Sprzedaż kamieni z Indii spadła o prawie 40% r/r, do 1,17 mld USD. Było to dużo szybsze tempo spadku niż to notowane od początku roku, które wynosi 25% r/r. Z jednej strony pokazuje to słabnący popyt, z drugiej może też oznaczać mniejszy przerób rosyjskich kamieni. 

Alrosa pokazuje wyniki pierwszy raz od wybuchu wojny

Rosyjski koncern wydobywczy od czasów inwazji Rosji na Ukrainę nie podawał informacji finansowych, więc można było mieć tylko szczątkową wiedzę o handlu rosyjskimi diamentami. Teraz podał wybrane dane za pierwszą połowę 2023 r.

Okazuje się jednak prawdą, że sankcje na diamenty są średnio szczelne. Wg danych Alrosy sprzedaż w I połowie 2023 r. osiągnęła 1,9 mld USD i była podobna jak rok wcześniej. Jednocześnie to poziom wyższy niż w 2021 r., kiedy to w pierwszych sześciu miesiącach przychody sięgnęły 1,84 mld USD. Oczywiście spadł zysk i to znacząco, bo o kilkadziesiąt procent, ale to też kwestia niższej ceny diamentów, a więc i niższej marży na sprzedaży. Dodatkowo też, można tylko domyślać się, że aby obejść sankcje, Alrosa musiała sprzedawać z dużym dyskontem do cen rynkowych. Alrosa nie podała też rozbicia segmentowego. Niemniej z danych za 12 miesięcy roku fiskalnego kończącego się 31 marca 2023 r. dostarczonych przez India’s Gem & Jewellery Export Promotion Council wynika, że import surowych kamieni z Rosji do Indii wzrósł w tym okresie o 46% r/r. Łatwo to powiązać z przekierowaniem sprzedaży Alrosy na indyjski kierunek.

Belgia inwestuje w system do śledzenia diamentów 

Nie ustaje temat dokładniejszego śledzenia pochodzenia diamentów, gdyż rynek ten zmaga się cały czas z obecnością rosyjskich diamentów – wydobywanych w Rosji i przerabianych poza nią, np. w Indiach. Wielka Brytania i USA wprowadziły mocniejsze sankcje, ale w Europie dla rynku diamentów wciąż jest to problem. Dyskusje nad szczelniejszymi sankcjami są prowadzone, ale konkretnych rozwiązań wciąż brak.

Dlatego też na uwagę zasługuje pozyskanie grantu o wartości blisko 300 tys. USD przez rząd Walonii na rozwój systemu iTraceiT. Ten system do śledzenia pochodzenia diamentów za pomocą QR kodu, uruchomiony w 2021 r., ma być rozwijany o rozwiązania dostosowane do rynku indyjskiego i amerykańskiego. Jest to krok w kierunku usankcjonowania sposobu śledzenia pochodzenia diamentów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Udostępnij:


07.09.2023r.

Autor: Zespół 301 Carats

Porozmawiajmy

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu diamentami, dedykowany Dział Analiz oraz zespół ekspertów w biurach w całej Polsce pozwalają nam zapewnić naszym Klientom niezrównane wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania diamentów - od wyboru właściwego kamienia po jego sprzedaż z zyskiem. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej oraz spotkania z nami osobiście lub online.

Najnowsze artykuły

Rosnący rynek diamentów laboratoryjnych i jego wpływ na diamenty naturalne
Rosnący rynek diamentów laboratoryjnych i jego wpływ na diamenty naturalne Technologiczna rewolucja zagląda także na rynek...
Podsumowanie sierpnia 2023 na rynku diamentów
Podsumowanie sierpnia 2023 na rynku diamentów Wakacje okazały się mało sprzyjającym okresem dla rynku diamentów,...
Poradnik kupowania diamentów

Pobierz nasz darmowy poradnik kupowania diamentów

Kompleksowy poradnik rynku diamentów.