Najważniejsze podmioty na rynku diamentów

Na rynku diamentów jak i na innych rynkach finansowych może dochodzić do oszustw. Zarówno kupujący, jak i sprzedający diamenty powinni znać najważniejsze podmioty oraz dokumenty, dzięki którym można zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.


Autentyczność diamentu potwierdzona jest przez instytuty gemmologiczne.

Instytuty Gemmologiczne przede wszystkim zajmują się certyfikowaniem diamentów. Dokument każdej z poniżej wymienionych instytucji jest gwarantem jakości i autentyczności nabywanego kamienia.


Najważniejsze ośrodki to:

 • Amerykański Instytut Gemmologiczny (GIA)
 • Międzynarodowy Instytut Gemmologiczny (IGI)
 • HRD Antwerpia - Hoge Raad voor Diamant (HRD)

GIA - Instytut Gemmologiczny Ameryki

 • Siedziba główna w Los Angeles, USA
 • Założona w: 1931
 • Liczba laboratoriów na całym świecie: 10

Największy na świecie autorytet w dziedzinie diamentów.


Założony w 1931 r. działa jako fundacja non-profit, a jej wkład w standaryzację procesu klasyfikacji diamentów i innych kamieni szlachetnych jest ogromny. W latach 40 XX wieku GIA ustanowiła zasadę 4C oraz międzynarodowy system oceny diamentów (International Diamond Grading SystemTM) do dziś światowy standard oceny jakości diamentu używany przez wszystkich uczestników rynku.

IGI - Międzynarodowy Instytut Gemmologiczny

 • Siedziba główna w Antwerpii, Belgia
 • Założona w: 1975
 • Liczba laboratoriów na całym świecie: 18
Największy na świecie instytut gemmologiczny, w skład którego wchodzi 18 laboratoriów zlokalizowanych na całym świecie. IGI jest jedynym ośrodkiem o zasięgu globalnym, który ocenia i klasyfikuje nie tylko pojedyncze diamenty bezbarwne i kolorowe, ale również biżuterię.

HRD Antwerp - Hoge Raad voor Diamant

 • Siedziba główna w Antwerpii, Belgia
 • Założona w: 1973
 • Liczba laboratoriów na całym świecie: 3
Działa przy Wysokiej Radzie Diamentowej (HRD – Hoge Raad voor Diamant). Główne laboratorium badawcze znajduje się w Antwerpii, a pozostałe w Istambule i Bombaju. Instytut, oprócz oceny i klasyfikacji diamentów, zajmuje się również szkoleniami oraz produkcją specjalistycznych urządzeń badawczych i produkcyjnych na rzecz przemysłu i światowego handlu diamentami.

Rapaport Group

Organizacja założona w 1976 roku, działająca w 118 krajach, zrzeszająca ponad 20 000 klientów. Grupa Rapaport zajmuje się wieloma różnymi obszarami związanymi z rynkiem diamentów. Najbardziej znaną i cenioną usługą jest Rapaport Price List - publikowany w każdy czwartek hurtowy cennik bezbarwnych diamentów. Jest to główne źródło informacji o cenie bezbarwnych diamentów w handlu diamentami. Szeroko wykorzystywany przez uczestników rynku, służy do szacowania ceny diamentów bezbarwnych.

Cennik Rapaport nie podaje cen transakcyjnych, a raczej wskazówkę, jak mogą kształtować się ceny poszczególnych kamieni bezbarwnych. Raport jest punktem wyjścia do negocjacji i podstawą do oszacowania wartości diamentu. Ostateczne ceny transakcyjne mogą znacznie odbiegać od tych podanych w Cenniku Rapaport ze względu na siłę negocjacyjną sprzedających lub kupujących oraz parametry samego diamentu bezbarwnego. Na ostateczną cenę będzie miała wpływ jakość kamienia i szlifu, stopa procentowa, specyfikacja i lokalizacja rynku oraz płynność danego diamentu. Łatwiejsze diamenty do sprzedaży będą miały ceny zbliżone do listy, a trudniejsze do sprzedaży będą notowane z większym upustem.

Ceny transakcyjne mogą być zdyskontowane (poniżej cen katalogowych) lub premium (powyżej cen katalogowych). W handlu diamentami bezbarwnymi transakcje najczęściej zawierane są z dyskontem (rabatem) w stosunku do listy. Ceny premium najczęściej występują w przypadku kamieni rzadkich lub spekulacyjnych. Są to duże, bardzo dobrze oszlifowane diamenty.

Fancy Color Research Foundation (FCRF)

Niezależna organizacja non-profit założona w 2014 roku, której celem jest promowanie wysokich standardów etycznych, przejrzystości i zasad sprawiedliwego handlu wśród sprzedawców, hurtowników i branży wydobywczej Fancy Color Diamonds.

Członkostwo w organizacji jest otwarte dla wszystkich sprzedawców, domów aukcyjnych, hurtowników, firm wydobywczych, producentów biżuterii i innych podmiotów zaangażowanych w rynek diamentów. Najbardziej rozpoznawalnymi członkami są m.in. dom mody Chanel, dom aukcyjny Christie's, potentat diamentów bezbarwnych De Beer, firma wydobywcza Rio Tinto oraz jedna z najbardziej znanych firm jubilerskich Tiffany & Co.

FCRF zapewnia swoim członkom dostęp do narzędzi analitycznych, w tym do Fancy Color Diamond Index, który pokazuje kwartalną zmianę hurtowych cen zakupu różowych, żółtych i niebieskich diamentów od 2005 roku. Nie ma innego narzędzia, które tak dobrze ilustruje zmiany cen na rynku kolorowych diamentów.

Fancy Color Diamond Rarity Tool to narzędzie, które pozwala określić rzadkość występowania żółtych, różowych i niebieskich diamentów o masie co najmniej 1 karata. Dane wejściowe pochodzą z laboratoriów gemmologicznych, własnych badań gemmologicznych FCRF oraz ankiet przeprowadzonych wśród największych profesjonalistów na rynku diamentów.

Bezpieczeństwo transakcji - obowiązkowe dokumenty kamieni szlachetnych

W momencie zakupu diamentowej biżuterii warto zwrócić uwagę na cztery elementy, które nie tylko potwierdzą autentyczność kamienia, ale także uwierzytelnią jego pochodzenie i zapewnią etyczność jego nabycia. Są to:

Certyfikat diamentu. Jest to dokument wydawany przez instytut gemmologiczny, np. GIA, IGI lub HRD. Dzięki niemu możliwe jest potwierdzenie jakości kupowanego diamentu. W dokumencie tym można znaleźć najważniejsze informacje o diamencie, w tym parametry 4C. Certyfikat potwierdza autentyczność zakupionego kamienia. Numer na certyfikacie musi zgadzać się z laserowym napisem znajdującym się najczęściej na opasce. Doświadczony ekspert od jakości diamentów będzie w stanie zweryfikować, czy diament nie został oszlifowany i czy numer został zmieniony.

Obecność diamentu w bazach danych diamentów prowadzonych przez instytuty gemmologiczne, które rejestrują wszystkie certyfikowane i oznaczone diamenty. Dzięki obecności wpisu diamentu w bazie danych możliwa jest weryfikacja autentyczności ekspertyz wykonywanych przez rzeczoznawców.

Giełda diamentów i wiarygodni dostawcy. Szczegółowa weryfikacja podmiotów sprawia, że rynek diamentów jest niezwykle hermetycznym środowiskiem. Niezwykle trudno się na niego dostać i łatwo zostać z niego wykluczonym za złamanie zasad etyki w handlu diamentami. Współpraca ze zweryfikowanymi punktami zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

System Certyfikacji Procesu Kimberley (KPCS), wprowadzony rezolucją ONZ nr 55/56. W 2002 roku podpisano deklarację, która zobowiązuje sygnatariuszy do stosowania międzynarodowego systemu certyfikacji w handlu surowcem diamentowym. Jego celem jest zakończenie handlu diamentami, które pochodzą ze stref konfliktów, głównie w Afryce.
Grafika 1. Certyfikat dla diamentów bezbarwnych
Certyfikat GIA diamentu bezbarwnego

Źródło: GIA

W certyfikacie zawierają się wszystkie najważniejsze informacje. Poniżej interpretacja załączonego dokumentu:

Pierwsza kolumna od lewej (od góry) 

• Data wystawienia certyfikatu

• Nr certyfikatu

• Kształt i szlif diamentu

• Wymiary

Cechy:

• Masa

• Kolor

• Czystość

• Szlif

Dodatkowe informacje o klasyfikacji:

• Polerancja

• Symetria

• Fluorescencja

• Inskrypcja

Środkowa kolumna (od góry)

• Nr certyfikatu

• Proporcje

• Inkluzje

Prawa kolumna (od lewej)

• Skala ocen Koloru

• Skala ocen Czystości

• Skala ocen Szlifów

Grafika 2. Certyfikat diamentów kolorowych
Certyfikat GIA diamentu kolorowego

Źródło: GIA

Certyfikat diamentu kolorowego posiada podobny zestaw informacji jak certyfikat diamentu bezbarwnego.

Najważniejsze informacje znajdują się po prawej stronie, w zakładce Informacje dodatkowe - GIA Colored Diamond Scale. Z powyższego wykresu widać, jak relacja nasycenia, barwy i tonu wpływa na ogólną ocenę koloru diamentu, którą przyznaje GIA.

Wysokie bezpieczeństwo uczestników rynku diamentów

Rynek diamentów, podobnie jak rynki finansowe, jest celem oszustów, którymi są osoby lub firmy próbujące okraść innych uczestników. Na szczęście dzięki certyfikacji i laserowym napisom wzrasta bezpieczeństwo uczestników rynku. Diament może być ponownie certyfikowany przez jedną z renomowanych instytucji gemmologicznych. Kamień zostanie wtedy oceniony, czy nie został skradziony i czy nie został ponownie wypolerowany w celu zmiany napisu. Najważniejsze jest, aby kupować kamienie z certyfikatem wydanym przez znane instytuty gemmologiczne.

07.04.2022r.

Autor: Zespół 301 Carats

Porozmawiajmy

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu diamentami, dedykowany Dział Analiz oraz zespół ekspertów w biurach w całej Polsce pozwalają nam zapewnić naszym Klientom niezrównane wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania diamentów - od wyboru właściwego kamienia po jego sprzedaż z zyskiem. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej oraz spotkania z nami osobiście lub online. 

Najnowsze artykuły

Od czego zależy cena diamentów?
Od czego zależy cena diamentu? Diamenty różnią się tak bardzo, że można zaryzykować stwierdzenie, że...
Cechy diamentów kolorowych
Cechy diamentów kolorowych Diamenty kolorowe w pewnym sensie bardzo mocno różnią się od kamieni bezbarwnych....
Diamenty w kolorach fantazyjnych
Diamenty w kolorach fantazyjnych Kolorowe diamenty zyskują uznanie branży jubilerskiej oraz zainteresowanie inwestorów na całym...
Poradnik kupowania diamentów

Pobierz nasz darmowy poradnik kupowania diamentów

Kompleksowy poradnik rynku diamentów.