Jak kupować diamenty?

Diamenty, podobnie jak inne aktywa materialne, mogą być przedmiotem inwestycji. Umieszczenie kamieni w portfolio inwestycyjnym może być dobrym pomysłem, dzięki któremu inwestor zabezpieczy swój majątek. Odpowiednio dobrane diamenty będą również zyskiwać stabilnie na wartości i mogą zostać przekazane przyszłym pokoleniom. Aby inwestycja w diamenty okazała się trafiona, należy odpowiednio przygotować się do niej i kierować się kilkoma prostymi zasadami.

Diamenty są niepowtarzalne

Pod 10-krotnym powiększeniem, lub w niektórych przypadkach, obserwując diament gołym okiem, będzie można dostrzec wewnątrz kamienia defekt tzw. inkluzje. Sposób rozmieszczenia inkluzji ma wpływ na efekty wizualne kamienia i jego ogólny odbiór. Najlepiej, jeżeli inkluzje będą zlokalizowane pod fasetkami, w bocznych częściach kamienia. Znajdujące się pod taflą, mogą obniżyć ocenę diamentu i jego cenę. Rodzajów inkluzji i ich lokalizacji w kamieniu jest wiele, dlatego każdy kamień jest wyjątkowy i podlega indywidualnej wycenie.

Fluorescencja diamentów bezbarwnych

Wybierając diamenty bezbarwne, trzeba zwrócić uwagę na fluorescencję. Jest to efekt świecenia diamentu, najczęściej na niebiesko, pod wpływem działania światła UV. Słaba fluorescencja będzie zauważalna pod światłem lampy UV. Silną będzie można zauważyć nawet pod wpływem promieni słonecznych. Wewnątrz diamentu będzie można dostrzec niebieskawą poświatę (bardzo rzadko spotykane są inne kolory jak czerwony, pomarańczowy, czy zielony). Na niektórych rynkach (np. Rosja lub Singapur) diamenty z fluorescencją są pożądane. Niestety wpływ fluorescencji na diamenty bezbarwne o najlepszych kolorach może być niekorzystny.

Fluorescencja w diamentach bezbarwnych może (ale nie musi) wpływać na jakość kamienia. Szacuje się, że to zjawisko dotyczy 25-35% wszystkich kamieni. Fluorescencja wpływa negatywnie najczęściej na diamenty bezbarwne w kolorach D-F. Bezbarwne kamienie o silnej fluorescencji mogą wydawać się matowe, zamglone, pozbawione „życia”. W porównaniu z kamieniami bez fluorescencji ich cena może być niższa nawet o 35%. Odwrotnie ma się sytuacja z kamieniami bezbarwnymi w gorszych kolorach J-M. Fluorescencja może wpłynąć pozytywnie i poprawić kolor diamentu, co za tym idzie, zwiększyć jego cenę.

 Tabela 1. Przybliżone zmiany procentowe cen diamentów fluorescencyjnych do niefluorescencyjnych

Ceny diamentów fluorescencyjnych

Źródło: https://www.diamonds.net/Prices/DetailedInfo.aspx

Fluorescencja diamentów kolorowych

Odrębnie trzeba rozpatrywać fluorescencję w diamentach w kolorach fantazyjnych. Fluorescencja w kolorze diamentu może pozytywnie wpłynąć na odbiór jego koloru, który będzie dzięki niej wydawał się bardziej intensywny. Żółta i pomarańczowa fluorescencja w diamentach odpowiednio o żółtym i pomarańczowym kolorze przyniesie pozytywny efekt, ponieważ te kamienie będą sprawiały wrażenie bardziej żywych i intensywnych. Tak samo w przypadku zielonych diamentów z zieloną fluorescencją. Niektóre kolory fluorescencji, np. czerwony, są tak rzadkie, że uważa się je za okazy kolekcjonerskie.

Każdy diament jest wyjątkowy, dlatego należy oceniać go indywidualnie. Wyceny kamieni o tych samych parametrach 4C mogą znacząco różnić się w cenie ze względu np. na rozkład inkluzji, czy występowanie fluorescencji.

Grafika 1. Fluorescencja kolorowych diamentów

Diamenty fluorescencyjne w świetle dziennym i UV

4C jako wstęp do oceny każdego diamentu

Szacując wartość kamienia, większość osób kieruje się systemem ocen 4C, czyli Cut, Czystość, Colour i Carat (szlif, czystość, kolor i masa). W diamentach bezbarwnych szlif wydaje się najważniejszym parametrem, a na pewno jest najbardziej złożonym.

Szlif należy rozumieć jako interakcja diamentu z padającym na niego światłem. W diamencie, który jest oszlifowany idealnie, światło odbija się doskonale wewnątrz kamienia i diament lśni oraz iskrzy. Pełna ocena szlifu diamentu wymaga uwzględnienia, oprócz samego szlifu, również jakości polerancji i symetrii kamienia. Jakoś tych 3 parametrów wpływa na efekty wizualne diamentu, czyli brylancję, dyspersję oraz scyntylację. To one odpowiadają za lśnienie, iskrzenie i migotanie diamentu. Im parametry są lepsze, tym efekty wizualne kamienia będą wyższe, a co za tym ostatecznie idzie – cena również wzrośnie.

Pozostałe 3 parametry klasyfikacji 4C diamentów bezbarwnych z punktu widzenia istotności (i wpływu na cenę) można przyjąć za równe sobie.

Wewnątrz diamentów w mniejszym lub większym stopniu występują niedoskonałości zwane inkluzjami, które mogą wpływać na brylancję kamienia. O tym jak łatwo można je dostrzec lub ich w ogóle nie zauważyć (pod 10-krotnym powiększeniem lub gołym okiem) mówi czystość. Najdroższe są kamienie pozbawione wad wewnętrznych (FL – flawless oraz IF – internally flawless) i zewnętrznych (FL). Są to niezwykle rzadkie diamenty, które stanowią około 3% wszystkich certyfikowanych kamieni. Nie należy dobierać kamieni do swojego portfolio jedynie pod kątem szlifu i czystości. Trzeba uwzględnić pozostałe parametry klasyfikacji 4C, które również będą miały wpływ na cenę.

Diamenty o większej masie są droższe. Zależność między masą a ceną nie jest liniowa. Jeden kamień o masie 1 karat będzie wart dużo więcej niż 2 mniejsze kamienie o łącznej masie 1 karata.

Istotność koloru w ocenie diamentów

Kolor diamentu to cecha ważna przy ocenie diamentów bezbarwnych i niezaprzeczalnie najważniejszy parametr w ocenie diamentów w kolorach fantazyjnych. Dla diamentów bezbarwnych została określona międzynarodowa skala barw. Rozpoczyna się od litery D, która określa bezbarwność. Wraz ze wzrostem obecności koloru etykietuje się je kolejno do litery Z, określającej diamenty z domieszką żółtego lub brązowego koloru. Pomijając pozostałe parametry, diamenty w kolorze D są najdroższe, a cena kamieni spada wraz ze spadkiem koloru w kierunku Z. Inwestując w luźne diamenty najlepiej wybierać kolory D-F. Natomiast do produkcji biżuterii diamenty nie muszą mieć tak doskonałego koloru.

Diamenty w kolorach fantazyjnych również ocenia się zgodnie z klasyfikacją 4C, ale w ich przypadku najważniejszym parametrem jest kolor diamentu oraz intensywność barwy. Najdroższe są kamienie w kolorach czerwonych, niebieskich i różowych. Najbardziej pożądaną intensywnością jest Vivid.

Klasyfikacja 4C to tylko początek

Klasyfikacja 4C to dobry punkt wyjściowy, ale zdecydowanie wymaga rozwinięcia o inne cechy diamentów. Na podstawie 4C można ocenić każdy kamień, ale do określenia wartości diamentu trzeba przyjrzeć mu się bliżej. Na początek wspomniana wcześniej fluorescencja. Nie jest częścią klasyfikacji 4C, ale może mieć znaczący wpływ na cenę diamentu. Kamienie są niepowtarzalne również ze względu na swoje niedoskonałości, czyli inkluzje. Ich rozkład, wielkość i ilość będą miały wpływ na efekty wizualne kamienia. Inkluzje „schowane” w bocznych częściach diamentu pod fasetkami mogą nie mieć wpływu na walory kamienia. Diament kupuje się oczami, dlatego tak ważne jest jego dokładne obejrzenie. Więcej warte są kamienie, które prezentują się pięknie, lśnią i iskrzą.

Tabela 2. Wybrane ceny diamentów bezbarwnych

Wybrane ceny diamentów bezbarwnych Rapaport

Źródło: Rapaport

Warto sprawdzać ceny u różnych sprzedawców

Obecnie diamenty można kupić bardzo łatwo przez Internet. Sklepy, które oferują takie usługi, dostarczają kamienie do klientów na całym świecie. Co więcej, jeżeli diament nie spełni oczekiwań kupującego, ten może go w czasie określonym przez sklep odesłać i otrzymać zwrot środków. Sporo sklepów umożliwia nawet kupno diamentów na nieoprocentowane raty. Ułatwienia w zawieraniu i anulowaniu transakcji przez Internet sprzyjają kupującym, dlatego rośnie sprzedaż tym kanałem dystrybucji. Brak wielu kosztów, jakie muszą ponosić sklepy stacjonarne tj. koszty zatrudnienia, czynsz i inne opłaty bieżące sprawia, że oferta sklepów internetowych najczęściej jest korzystniejsza.

Ceny, za jakie sklepy wystawiają swoje kamienie, będą się różnić. Inna jest ich siła negocjacyjna wobec hurtowników i szlifierni, warunki kredytowe, czy skala działalności. Podmiot, który obraca miesięcznie tysiącami bezbarwnych diamentów, najprawdopodobniej będzie miał ceny niższe, niż podmiot sprzedający kilka sztuk. Warto przed kupnem sprawdzić ofertę konkurencji. Bardzo ważne jest porównywanie tych samych kamieni lub jak najbardziej zbliżonych. Wszystkie parametry muszą być niemal identyczne. Dopiero wtedy można ocenić, który sklep ma najkorzystniejsze ceny. Różnica w jakości szlifu lub skali fluorescencji może silnie wpłynąć na różnice cenowe.

Dywersyfikacja kolekcji diamentów

Dobrym rozwiązaniem, zaczerpniętym wprost z rynku kapitałowego, jest dywersyfikacja. Inwestowanie w diamenty wiąże się z ryzykiem, dlatego dzięki nabywaniu różnych kamieni będzie można je ograniczyć. Warto kolekcję budować w oparciu o diamenty różniące się kolorem, czystością, czy masą. Najkorzystniej, gdy w diamentowym portfolio pojawią się również diamenty w kolorach fantazyjnych, należące do najrzadszych wśród kamieni szlachetnych.

Kamienie kolorowe, są pożądane, ponieważ są unikatowe. Największy wydobywca diamentów na świecie szacuje, że te diamenty stanowią tylko 0,01% rocznego całkowitego wydobycia. Dodawanie ich do kolekcji może zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Diamenty w kolorach fantazyjnych, podobnie jak inne unikatowe aktywa, mają szansę na największe wzrosty wartości w przyszłości. Warto nabywać kamienie w różnych kolorach, z dodatkowym kolorem lub bez dodatkowego koloru. Dzięki temu wzrasta dywersyfikacja. Wzrasta również szansa, że wraz z pojawieniem się większego popytu na konkretną barwę będzie ona znajdowała się w portfolio inwestora. 

Kupowanie tylko certyfikowanych diamentów

Diamenty, które trafią do portfolio inwestora, bezwzględnie muszą być certyfikowane. Liczą się tylko dokumenty wystawiane przez renomowane instytuty tj. GIA, IGI i HRD. Inwestor wtedy ma pewność, że kamień, który posiada w rzeczywistość, jest zgodny z parametrami przedstawionymi w certyfikacie. Przy próbie sprzedaży diamentów z certyfikatami innych instytucji potencjalny nabywca może zażądać oceny kamienia przez renomowany instytut gemmologiczny. Niestety może okazać się, że parametry diamentu będą odbiegały in minus od informacji w obecnym certyfikacie. Będzie to podwójna szkoda, ponieważ pierwotna cena kupna była za wysoka (w certyfikacie były lepsze parametry, niż w rzeczywistości), a nowa cena sprzedaży będzie musiała zostać zrewidowana w dół.

Grafika 2. GIA Diamond Grading Report

Certyfikat GIA

Źródło: gia.edu

Płynność rynku diamentów

Rynek diamentów nie jest płynny. Kupno luźnego kamienia i jego szybka sprzedaż należą do rzadkich sytuacji. Pojedyncze diamenty upłynnia się w kilka lat. Średnio transakcje na rynku luźnych diamentów trwają około 5-7 lat. O tym ograniczeniu trzeba pamiętać przed ich kupnem. Najczęściej kamienie kupuje się w celu lokaty kapitału i ochrony wartości oraz transferu kapitału dla przyszłego pokolenia.

Najszybszą drogą do upłynnienia diamentu jest oprawienie go w biżuterię i wystawienie na sprzedaż. Tego typu transakcje trwają około 12 miesięcy i charakteryzują się najwyższa oczekiwaną stopą zwrotu dla inwestora. Niestety dla przeciętnego uczestnika rynku diamentów jest to opcja trudno dostępna, ponieważ nie posiada on niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia takiej operacji np. sieci potencjalnych odbiorców dla biżuterii diamentowej. Na szczęście na rynku znajdują się podmioty specjalizujące się w tego typu przedsięwzięciach, które w zamian za udział w zyskach, pomogą upłynnić diamenty w formie biżuterii.

Kiedy diamentowa biżuteria to nie inwestycja?

Kupno diamentowej biżuterii w celach inwestycyjnych nie jest dobrym pomysłem. Diament w biżuterii będzie dużo droższy, niż ten sam, ale luźny kamień. Zanim cena diamentu wzrośnie o tyle, żeby przewyższyła koszt zakupu biżuterii diamentowej minie wiele lat. W cenie pierścionka, kolczyków i innych wyrobów jubilerskich znajduje się wiele dodatkowych opłat, które mocno podnoszą cenę biżuterii. Gotową biżuterię diamentową nabywa się w celach użytkowych.

Lepszym rozwiązaniem inwestycyjnym będzie kupno luźnego diamentu i oprawienie go w biżuterię, o czym pisaliśmy we fragmencie o płynności rynku.

Kształt diamentu

Diament, który ma być przedmiotem inwestycji najlepiej wybierać w najpopularniejszych kształtach, ponieważ najłatwiej będzie je upłynnić. Kamienie bezbarwne w kształcie brylantu będzie dużo łatwiej sprzedać, niż diamenty w kształcie serca. W przypadku kamieni w kolorach fantazyjnych kształt nie jest tak ważny, ponieważ te diamenty są bardzo rzadkie. Szlifierze podczas cięcia i szlifowania surowych diamentów bezbarwnych są skłonni do utraty nawet 50% masy kamienia, żeby uzyskać najlepszy kształt brylantu. W przypadku kamieni kolorowych kształt dobierany jest tak, żeby ubytek masy był jak najmniejszy.

Zasady inwestowania w diamenty

Przedstawione przez nas zasady inwestowania w diamenty mogą ułatwić podjęcie odpowiedniej decyzji inwestycyjnej. Dzięki ich poznaniu i stosowaniu można uniknąć niekorzystnych transakcji oraz zawczasu ograniczyć ryzyko utraty kapitału.

Najważniejsze zasady inwestowania w diamenty:

  • Diamenty są niepowtarzalne. Każdy kamień jest inny i wymaga indywidualnej wyceny.
  • Niezbędna jest podstawowa wiedza nt. diamentów. 4C to tylko początek.
  • Dywersyfikacja diamentów. W kolekcji powinny znajdować się diamenty o różnych parametrach.
  • Przed zakupem należy porównać ceny oferowane przez różnych sprzedawców. Korzystnej będzie kupować kamienie przez Internet, ponieważ ceny najczęściej będą niższe.
  • Warto nabywać rzadkie i pożądane diamenty do kolekcji.
  • Najrzadsze są diamenty kolorowe. Kształt diamentu będzie ważny przy późniejszej sprzedaży.
  • Łatwiej będzie upłynnić bezbarwny diament w kształcie brylantu, niż serca.
  • Kupowanie tylko certyfikowanych diamentów.
  • Diament kupiony w celach inwestycyjnych nie powinien być oprawiony w biżuterię, ponieważ łatwiej będzie go wtedy sprzedać. Diament w biżuterii będzie droższy niż ten sam kamień nabyty osobno.
  • Diamenty są inwestycją średnio i długoterminową (5-7 lat).


28.03.2022r.

Autor: Zespół 301 Carats

Porozmawiajmy

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu diamentami, dedykowany Dział Analiz oraz zespół ekspertów w biurach w całej Polsce pozwalają nam zapewnić naszym Klientom niezrównane wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania diamentów - od wyboru właściwego kamienia po jego sprzedaż z zyskiem. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej oraz spotkania z nami osobiście lub online. 

Najnowsze artykuły

Od czego zależy cena diamentów?
Od czego zależy cena diamentu? Diamenty różnią się tak bardzo, że można zaryzykować stwierdzenie, że...
Cechy diamentów kolorowych
Cechy diamentów kolorowych Diamenty kolorowe w pewnym sensie bardzo mocno różnią się od kamieni bezbarwnych....
Diamenty w kolorach fantazyjnych
Diamenty w kolorach fantazyjnych Kolorowe diamenty zyskują uznanie branży jubilerskiej oraz zainteresowanie inwestorów na całym...
Poradnik kupowania diamentów

Pobierz nasz darmowy poradnik kupowania diamentów

Kompleksowy poradnik rynku diamentów.