Wpływ pandemii koronawirusa na rynek diamentów

Perspektywy dla rynku diamentów w długim terminie są pozytywne, pomimo krótkoterminowych wyzwań. Wahania rynków finansowych oraz niepewność co do wzrostu gospodarczego spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa należą do przejściowych problemów, z jakimi będzie musiała sobie poradzić branża tych kamieni szlachetnych. Patrząc jednak długoterminowo, przed rynkiem diamentów rysuje się optymistyczna perspektywa spowodowana m.in. zmniejszającą się podażą i rosnącą rolą klasy średniej w USA, Chinach i Indiach. Olbrzymią rolę ma również do odegrania dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce, którego rozwój mocno przyspieszył dzięki pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 zmieniła zachowanie konsumentów

Dynamiczny rozwój rynku e-commerce jest niepodważalny. Ludzie na całym świecie z roku na rok, coraz więcej produktów i usług kupują on-line. W Unii Europejskiej w 2009 r. 54% użytkowników Internetu przynajmniej raz właśnie w taki sposób nabyło towary lub usługi. W ciągu ostatnich 10 lat, pod koniec 2019r. odsetek zakupów on-line wzrósł do 71%. Dynamika wzrostu rynku e-commerce zauważalna jest nie tylko w Europie.

Dzięki rosnącej dostępności smartfonów oraz wykorzystania nowoczesnej technologii - zakupy w sieci stają się bardziej efektywne i popularne. W ostatnim raporcie B2C E-commerce Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type analitycy Grand View Research prognozują roczny wzrost rynku e-commerce o 7,90% do 2027 r.

Przy obecnej wartości rynku (3,35 biliona dolarów w 2019 r.) za 8 lat wycena niemal podwoi się i wyniesie 6,15 bln USD. Dynamiczny wzrost będzie również zasługą zmieniających się nawyków konsumentów, którzy w dobie pandemii COVID-19, starają się jak najwięcej czynności (w tym przede wszystkim zakupów) wykonywać przez Internet. Tę tendencję widać również na rynku diamentów i tworzonej z nich biżuterii.

Gwałtowny wzrost sprzedaży on-line na rynku biżuterii i diamentów

Diamenty i biżuteria nigdy nie miały znaczącego udziału w sprzedaży internetowej. Konsumenci najczęściej kupowali tekstylia, obuwie oraz książki.

Jak jednak wskazaliśmy w analizie „Czy warto inwestować w diamenty?” - widoczny jest rosnący udział sprzedaży biżuterii diamentowej w dystrybucji internetowej. Ten trend od kilku lat przybiera na sile dzięki rosnącym nakładom na marketing w największych sieciach salonów jubilerskich. Stał się silniejszy podczas tzw. światowego lockdownu i wynikających z niego zmian preferencji zakupowych konsumentów. W ciągu kilku tygodniu ludzie zostali zmuszeni do pozostania w domach. W związku z tym zaczęli robić zakupy online na niespotykaną wcześniej skalę.  

Najwięksi konsumenci kamieni szlachetnych i diamentowej biżuterii to: USA, Chiny oraz Indie. Od 2013 r. w Stanach Zjednoczonych oraz Państwie Środka dynamicznie rośnie udział w sprzedaży internetowej tych produktów. W 2013 r. tylko 2% biżuterii diamentowej w Chinach było sprzedawane on-line. Szacuje się, że w 2019 r. było to już 11%. To ponad 5-krotny wzrost tego kanału dystrybucji.

Obostrzenia, jakie wprowadzały rządy na całym świecie w związku z pandemią COVID-19, oraz polityka zachęcająca do przebywania w domach, będą czynnikami wpływającymi pozytywnie na dalszy wzrost udziału sprzedaży internetowej.

Wykres 1. Udział sprzedaży on-line w całkowitej sprzedaży biżuterii diamentowej

Udział sprzedaży online w całkowitej sprzedaży biżuterii diamentowej w USA i Chinach

Źródło: The Global Diamond Industry 2019, Bain & Company

Rozwój rynku e-commerce na największych rynkach będzie intensyfikował sprzedaż biżuterii diamentowej. Obecnie branża odczuwa jeszcze skutki przestojów z wiosny 2020 r., kiedy sprzedaż biżuterii była zahamowana. Jak raportuje jeden z największych sprzedawców kamieni - De Beers Group - do 9 października 2020 r. sprzedał nieoszlifowane diamenty za 1,87 mld USD. Dla porównania w 2019 r. w tym samym czasie było to 3,2 mld USD.

Jednak według szacunków Research and Markets - w ciągu 7 lat światowa wartość biżuterii sprzedawanej przez Internet będzie rosła rocznie o 15,5% do 58,9 mld USD w 2027 r. Większość sprzedaży on-line wygeneruje biżuteria diamentowa. Średnioroczny wzrost tego segmentu w latach 2020 – 2027 szacuje się na 16% do poziomu 46,2 mld USD na koniec okresu.

Wykres 2. Wartość światowej sprzedaży on-line biżuterii w latach 2020 - 2027 (w mld USD)

Wartość światowej sprzedaży online biżuterii

Źródło: Research and Markets

Bain & Company szacuje, że popyt na diamentową biżuterię powróci do wartości sprzed pandemii w latach 2022–2024. Zakładając, że wzrosty PKB na najważniejszych światowych rynkach oraz rosnące znaczenie klasy średniej będą zgodne z przewidywaniami, to od 2023 do 2030 r. popyt na diamentową biżuterię będzie rósł o 2-3% rocznie.

Podobne szacunki przedstawia jedna z największych firm wydobywających diamenty - Rosyjska ALROSA. Popyt na diamentową biżuterię najsilniej będzie rósł w Indiach. W scenariuszu bazowym oczekuje się wzrostu o 3%, natomiast w optymistycznym aż o 7% rocznie do 2030 r.

Wykres 3. Prognoza. Wzrost dochodu i liczebności klasy średniej spowoduje wzrost popytu na biżuterię diamentową

Prognoza wzrostu popytu na biżuterię diamentową

Źródło: ALROSA Investor Presentation, 4-5 June 2019

Długoterminowy popyt na diamenty

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na wielu rynkach. Dla rynku diamentów może być katalizatorem zwiększającym sprzedaż. Już teraz widać pozytywny wpływ na e-commerce i perspektywę wzrostu sprzedaży kamieni tym kanałem dystrybucji. A rosnąca liczebność klasy średniej oraz wzrost jej zamożności w najbliższej dekadzie będzie pozytywnie wpływał na popyt na biżuterię diamentową.

Do 2030 r. oczekuje się wzrostu dochodu klasy średniej - średniorocznie o 7% w Indiach, 6% w Chinach, a w USA o 2%. To może doprowadzić do zwiększenia popytu na biżuterię diamentową. Najwyższy wynik oczekiwany jest w Indiach, gdzie w scenariuszu optymistycznym, rocznie będzie rósł o 7%, a w konserwatywnym o 3%.


15.10.2021r.

Autor: Kamil Martyniuk

Porozmawiajmy

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu diamentami, dedykowany Dział Analiz oraz zespół ekspertów w biurach w całej Polsce pozwalają nam zapewnić naszym Klientom niezrównane wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania diamentów - od wyboru właściwego kamienia po jego sprzedaż z zyskiem. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej oraz spotkania z nami osobiście lub online. 

Najnowsze artykuły

Rosnący rynek diamentów laboratoryjnych i jego wpływ na diamenty naturalne
Rosnący rynek diamentów laboratoryjnych i jego wpływ na diamenty naturalne Technologiczna rewolucja zagląda także na rynek...
Podsumowanie sierpnia 2023 na rynku diamentów
Podsumowanie sierpnia 2023 na rynku diamentów Wakacje okazały się mało sprzyjającym okresem dla rynku diamentów,...
Podsumowanie lipca 2023 na rynku diamentów
Podsumowanie lipca 2023 na rynku diamentów Pierwszy miesiąc wakacji nie był dobrym okresem dla rynku...
Poradnik kupowania diamentów

Pobierz nasz darmowy poradnik kupowania diamentów

Kompleksowy poradnik rynku diamentów.