Ryzyko zakupu diamentów

Zakup diamentów do późniejszej odsprzedaży, jak każda inwestycja, niesie ze sobą pewną dozę ryzyka. W świecie finansów nie ma inwestycji, które nie byłyby obarczone mniejszym lub większym ryzykiem utraty części, lub całości zainwestowanego kapitału. Nawet amerykańskie obligacje skarbowe i lokaty bankowe nie są całkowicie wolne od ryzyka, chociaż ryzyko w tym przypadku jest prawie zerowe. Dlatego też inwestowanie w diamenty również wiąże się z ryzykiem. Sprawdźmy, jakie ryzyko istnieje na rynku kamieni szlachetnych i jak można je zredukować do minimum. Zakup diamentów w celu późniejszej odsprzedaży, jak każda inwestycja, niesie za sobą pewne ryzyko. W świecie finansów nie ma inwestycji bez mniejszego lub większego ryzyka utraty części, lub całości zainwestowanego kapitału. Nawet amerykańskie obligacje skarbowe i lokaty bankowe nie są całkowicie wolne od ryzyka, chociaż ryzyko w tym przypadku jest prawie zerowe. Dlatego też inwestowanie w diamenty również wiąże się z ryzykiem. Sprawdźmy, jakie ryzyko istnieje na rynku kamieni szlachetnych i jak można je ograniczyć do minimum.

Inwestowanie w kamienie szlachetne jest jedyne w swoim rodzaju. Wynika to ze specyfikacji tego aktywa. Każdy diament jest inny, więc ryzyko też jest indywidualne. Podobnie jak inwestowanie w sztukę, inwestycje w diamenty mogą łączyć ze sobą aspekty inwestycyjne i użytkowe. Dzieła sztuki można podziwiać a biżuterię diamentową nosić. Wiele osób kupując biżuterię diamentową myśli, że w razie potrzeby sprzeda ją z zyskiem. To jest olbrzymi błąd, ponieważ biżuterię diamentową kupuje się głównie w celach użytkowych. W przyszłości, za wiele lat, może uda się ją odsprzedać z zyskiem, jednak co do tego nie mamy pewności. Z inwestycyjnego punktu lepiej jest kupić diament, zrobić z niego biżuterię i sprzedać z zyskiem. W takim układzie można mówić o inwestowaniu w diamenty. Kupno gotowej biżuterii diamentowej nie powinno być rozważane jako inwestycja. Luźne kamienie - tak. Takie diamenty kupuje się w celu lokaty majątku, dywersyfikacji portfela i przekazaniu kapitału przyszłym pokoleniom. 

Nie można oczekiwać zysku, zapominając o ryzyku

Cel inwestowania w diamenty jest podobny do inwestowania w inne aktywa. Inwestor, lokując swój kapitał, liczy na wzrost wartości w pewnym odstępie czasu. Szukając wysokiego potencjalnego zysku, należy liczyć się z wysokim ryzykiem. Wybierając bezpieczne aktywa, jak wspomniane na początku obligacje skarbowe lub lokaty bankowe, zysk będzie niższy tak jak ryzyko. Występuje tutaj prosta reguła - im wyższy potencjalny zysk, tym ryzyko jest wyższe. Nie ma instrumentów finansowych pozwalających osiągać wysokie zyski przy niewielkim ryzyku. Patrząc z perspektywy historii oraz analizując wszystkie rodzaje diamentów, można umieścić je w grupie aktywów charakteryzujących się zyskiem, który w długim terminie przewyższy inflację. Stopa zwrotu z inwestycji w najbardziej unikalne kamienie może być dużo wyższa od inflacji.

Wykres 1. Stosunek zysku do ryzyka

Wykres przedstawiający relację zysk-ryzyko zakupu diamentów

Diamenty są wyjątkowe

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że nie istnieją dwa jednakowe diamenty. W związku z tym potencjał inwestycyjny i ryzyko dla każdego z nich będzie bardzo indywidualne. Bezbarwne kamienie o wysokiej jakości i dużej masie są bardziej pożądane na rynku, dlatego ich ceny stale rosną. W związku z tym mogą stać się dobrą inwestycją. Kolorowe diamenty, mają jeszcze większy potencjał inwestycyjny. Popyt na nie rośnie bardzo szybko, a podaż jest stosunkowo niewielka. Tego typu kamienie mają niskie ryzyko utraty zainwestowanego kapitału.

Tabela 1. Roczne stopy zwrotu wybranych diamentów

Tabela rocznych stóp zwrotu diamentów bezbarwnych i kolorowych

Źródło: Bain & Co, FCRF

Trzy rodzaje inwestycji w diamenty

Potencjał inwestycyjny diamentów bezbarwnych o niskiej jakości i małej masie jest dużo niższy, a ryzyko jest znacznie większe, w porównaniu do diamentów kolorowych o podobnych parametrach. Potencjał inwestycyjny diamentów i związane z nim ryzyko należy rozpatrywać w trzech kategoriach inwestycji.

Po pierwsze: inwestycja w biżuterię

Najbardziej naturalnym sposobem inwestowania w diamenty dla większości konsumentów jest zakup diamentowej biżuterii. Wiele osób kupuje kamienie oprawione w biżuterię w celach użytkowych - chcą ją nosić. Przy okazji mają nadzieję, że będzie to dobra inwestycja. Niestety, w większości przypadków tak nie jest. Na przykład próba szybkiej sprzedaży pierścionka zaręczynowego z brylantem może okazać się sporym szokiem. Sprzedawca, który chce go od Ciebie odkupić, może zaoferować np. tylko 60% pierwotnej ceny. Jest to zrozumiałe, gdyż sprzedający będzie chciał odkupić pierścionek poniżej ceny, za którą będzie mógł go ponownie sprzedać.

Kupując biżuterię diamentową w celach inwestycyjnych, należy wybierać tylko taką z certyfikowanymi diamentami, których cena jest niższa od ceny rynkowej. Diamentowej biżuterii, która może być dobrą inwestycją, nie znajdziemy w sieciowych salonach jubilerskich, które w cenę gotowego wyrobu wliczają wiele opłat, w tym koszty marketingu. Licząc na dobrą inwestycję, warto kupować biżuterię w cenach producenta.

Kiedy diamentowa biżuteria nie jest inwestycją?

Biżuteria diamentowa kupowana po cenach producenta i wykonana wyłącznie z certyfikowanych diamentów może być inwestycją. Każda inna nie będzie. Diament w biżuterii jest drogi, ponieważ zawiera liczne koszty: produkcji, marży sklepowej, wydatków marketingowych i innych opłat. Ten sam kamień bez biżuterii będzie znacznie tańszy niż w wersji np. z pierścionkiem czy bransoletką. Ryzyko utraty kapitału przy inwestycjach w biżuterię diamentową bez certyfikowanych diamentów, kupowaną powyżej cen producenta, jest bardzo duże. Takiej biżuterii nie kupuje się jednak w celach inwestycyjnych, lecz użytkowych. Po wielu latach możliwa jest sprzedaż biżuterii diamentowej z zyskiem. Zanim to jednak nastąpi, upłynie wiele czasu i w końcu wnuki inwestora będą mogły cieszyć się zyskami.

Po drugie: najpierw kamień, potem biżuteria

Grafika 1. Proces produkcji i sprzedaży biżuterii

Proces: Kup diament, Opraw w biżuterię, Sprzedaj biżuterię

Najlepszym rozwiązaniem inwestycyjnym będzie odwrócenie sytuacji i przejęcie roli sprzedającego biżuterię. Inwestor kupuje kamień i oprawia go w biżuterię, którą następnie sprzeda. Potencjalny zysk jest najwyższy, ale wzrasta również ryzyko. Inwestor, który nie jest projektantem lub producentem biżuterii, może nie mieć wiedzy na temat panujących trendów i potrzeb klientów branży jubilerskiej. Ponadto inwestor niebędący sprzedawcą biżuterii, może nie posiadać sieci kontaktów, dzięki której mógłby szybko sprzedać swoją biżuterię. Wiąże się to z dużym ryzykiem, że nie znajdzie kupca na swój produkt i ostatecznie nie zarabiając nic, zostanie z biżuterią. 

Diamenty to dobra inwestycja

Ryzyko niesprzedania produktu jest wysokie, dlatego warto je zminimalizować. Lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług ekspertów, którzy przejmą na siebie odpowiedzialność za wyprodukowanie i sprzedaż gotowej biżuterii, w zamian za partycypację w zyskach. Dzięki temu ryzyko inwestora zostanie mocno ograniczone. Potencjalny zysk z inwestycji, jest najwyższy, ryzyko można mocno ograniczyć i czas samej inwestycji trwa średnio rok. Na rynku diamentów to krótko. Ten wariant wydaje się najkorzystniejszy dla inwestora.

Po trzecie: inwestowanie w luźne kamienie

Trzecią opcją inwestycyjną jest zakup luźnych diamentów. Kamienie można pozostawić bez oprawy lub umieścić je w biżuterii. Potencjalna stopa zwrotu z inwestycji jest wysoka, pod warunkiem że zakupione kamienie spełniają odpowiednie warunki. Nie każdy luźny diament będzie dobrą inwestycją. Łatwo będzie znaleźć chętnych do zakupu kamieni rzadkich. Należą do nich diamenty kolorowe, zwłaszcza niebieskie, czerwone i różowe. Ryzyko inwestycji w takie kamienie jest stosunkowo niewielkie. Zupełnie inaczej niż w przypadku luźnych bezbarwnych diamentów o słabej jakości i niskiej masie. Te mogą okazać się bardzo złą inwestycją.

Diamenty jako inwestycja długoterminowa

Inwestowanie w diamenty nie jest inwestycją krótkoterminową. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, w których kamień można odsprzedać z dużym zyskiem w ciągu kilku miesięcy, ale takie sytuacje należą do rzadkości. Inwestycja w diamenty luzem trwa średnio 5-7 lat. Należy pamiętać, że rynek ten nie jest płynny. Inwestor może czekać latami, zanim znajdzie kupca na swoje diamenty. Cena luźnych kamieni szlachetnych systematycznie rośnie, ale nie oznacza to, że w każdej chwili znajdzie się kupiec gotowy do transakcji. Diamenty są specyficznym aktywem, większość inwestorów traktuje je jako zabezpieczenie lub formę pomnażania majątku. Nie kupują ich z myślą o późniejszej odsprzedaży, ale jako aktywa, które można sprzedać w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jeśli nie dojdzie do tragedii, diamenty zostaną przekazane następnemu pokoleniu jako zabezpieczenie.

Diamenty należy oceniać indywidualnie, ponieważ każdy kamień jest na swój sposób wyjątkowy i niepowtarzalny. Jest to najważniejszy powód, dlaczego w przypadku diamentów nie ma jednego indeksu cenowego, jak ma to miejsce np. na rynku złota. Ryzyko utraty części lub całości kapitału będzie inne dla każdego kamienia. Ceny diamentów o różnych parametrach będą zachowywać się inaczej. Silny popyt, przy niskiej podaży generują kamienie kolorowe. W rocznym wydobyciu diamentów szacuje się, że tylko 0,01 – 0,1% stanowią kolorowe diamenty. Z tych rzadkich kamieni, najrzadsze są niebieskie, czerwone i różowe. Cieszą się one nieustaną popularnością wśród kupujących, w związku z tym inwestycja w te kolory wiąże się z najniższym ryzykiem.

0,01 - 0,1% całkowitego rocznego wydobycia diamentów stanowią diamenty kolorowe

Jak ograniczyć ryzyko inwestowania w diamenty?

Inwestując w odpowiednie kamienie, można znacznie ograniczyć ryzyko inwestowania w diamenty. Najlepszym wyborem będą diamenty, na które jest rosnący popyt lub zaczyna się moda. Diamenty o najbardziej pożądanych barwach, kształtach czy masie będą dobrym pomysłem inwestycyjnym. Pozostaje więc pytanie: Które to są diamenty pożądane?

Obecnie rośnie zapotrzebowanie na kamienie kolorowe. Najbardziej pożądane kolory to np. różowy, pomarańczowy, niebieski, zielony. W przypadku bezbarwnych, luźnych kamieni najprostszą odpowiedzią są diamenty o dużej masie (np. 3, 5-10 karatów i więcej), barwie od J w górę oraz VS Czystość. W opcji inwestowania w diamenty poprzez produkcję biżuterii, parametry jakościowe nie muszą być tak wysokie. Więcej o nich piszemy w innym tekście na naszym blogu: Czy diamenty to dobra inwestycja?

Brak wiedzy maksymalizuje ryzyko

Rynek diamentów ewoluuje. Rośnie popyt na inne kształty, niż jeszcze dekadę temu. Popularyzacja kolorowych kamieni skłoniła inwestorów i producentów biżuterii do wejścia w ten fragment rynku. Mocne wejście diamentów laboratoryjnych do oferty sklepów jubilerskich, również miało wpływ na rynek diamentów naturalnych. Ryzyko inwestycji w diamenty rośnie, jeżeli nie śledzi się tych licznych zmian. Bez znajomości rynku konsument/inwestor może zapłacić za wysoką cenę za kamień lub wybrać nieodpowiedni. Konieczna jest stała edukacja w tym zakresie.

Diamenty nie mają jednego indeksu cenowego, ponieważ każdy z nich jest wyjątkowy. Trudno, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ocenić wartość kamienia. Z tego powodu bardzo łatwo przepłacić za diament. Przykładowo: Dlaczego bezbarwne diamenty o wysokiej czystości, kolorze D-J i o silnej fluorescencji są tańsze o 30-35% od tych samych kamieni, ale bez fluorescencji? Fluorescencja może negatywnie wpłynąć na efekty wizualne bezbarwnych diamentów. Takie diamenty są mniej warte. Nie każdy o tym wie, dlatego może dojść do sytuacji, że inwestor przepłaca za diament. Dowie się o tym niestety dopiero kiedy będzie chciał go sprzedać.

Jest to kolejny dowód na to, jak ważna jest edukacja oraz odpowiedni research. Dobrą praktyką jest porównanie kamieni, ich parametrów oraz cen i wybranie najkorzystniejszej oferty. Jeżeli ceny różnią się bardzo mocno, a kamienie wydają się identyczne - trzeba dokładnie je porównać. Często będą różniły się drobnymi szczegółami, jak np. fluorescencja, czy jakość szlifu. To właśnie te liczne parametry wpływają na efekty wizualne i ostatecznie cenę kamienia.

Inwestowanie w diamenty a ryzyko

Nieodpowiednie podejście do inwestowania w diamenty może zwiększyć ich ryzyko. Rynek nie jest płynny, ale ceny unikalnych kamieni szlachetnych w długim okresie stale rosną. Z tego powodu diamenty są dobrą formą lokaty kapitału. Z drugiej strony, biżuteria diamentowa bez certyfikowanych diamentów, kupiona u jubilera sieciowego powyżej cen producenta, nie jest inwestycją. Inwestycją może być natomiast zakup kamienia luzem i oprawienie go w biżuterię.

Diamenty kupuje się w celu lokaty kapitału, dywersyfikacji posiadanych aktywów, zabezpieczenia swojej przyszłości na nieprzewidziane sytuacje oraz przekazaniu majątku przyszłym pokoleniom. Kamienie szlachetne nabywa się najczęściej, żeby gromadzić i zwiększać swój kapitał. Nie są one idealnym aktywem do szybkich transakcji. Jeżeli inwestor będzie o tym pamiętał, to ograniczy ryzyko tej inwestycji.


21.07.2021r.

Autor: Kamil Martyniuk

Porozmawiajmy

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu diamentami, dedykowany Dział Analiz oraz zespół ekspertów w biurach w całej Polsce pozwalają nam zapewnić naszym Klientom niezrównane wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania diamentów - od wyboru właściwego kamienia po jego sprzedaż z zyskiem. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej oraz spotkania z nami osobiście lub online. 

Najnowsze artykuły

Rosnący rynek diamentów laboratoryjnych i jego wpływ na diamenty naturalne
Rosnący rynek diamentów laboratoryjnych i jego wpływ na diamenty naturalne Technologiczna rewolucja zagląda także na rynek...
Podsumowanie sierpnia 2023 na rynku diamentów
Podsumowanie sierpnia 2023 na rynku diamentów Wakacje okazały się mało sprzyjającym okresem dla rynku diamentów,...
Podsumowanie lipca 2023 na rynku diamentów
Podsumowanie lipca 2023 na rynku diamentów Pierwszy miesiąc wakacji nie był dobrym okresem dla rynku...
Poradnik kupowania diamentów

Pobierz nasz darmowy poradnik kupowania diamentów

Kompleksowy poradnik rynku diamentów.