Nigdy więcej krwawych diamentów

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat handel diamentami podsycał konflikty w wielu krajach na całym świecie. System Certyfikacji Procesu Kimberley (The Kimberley Process - KP), wprowadzony w 2003 roku, miał na celu eliminację konfliktowych diamentów w łańcuchu produkcji, eksportu i importu tego surowca w krajach uczestniczących. Jak do tego doszło i co to oznacza dla klientów sklepów jubilerskich na całym świecie?

Krwawe diamenty i wstrząsające historie, które się za nimi kryją, przedostały się do świadomości publicznej ponad dziesięć lat temu. Dzięki temu zmieniło się podejście do sposobu pozyskiwania kamieni szlachetnych.

Czym jest proces Kimberley

Proces Kimberley (KP) jest międzynarodową, wielopodmiotową inicjatywą stworzoną w celu zwiększenia przejrzystości i nadzoru w przemyśle diamentowym, aby wyeliminować handel spornymi diamentami, czyli bezcennymi surowcami sprzedawanymi przez grupy rebeliantów lub ich sojuszników w celu finansowania konfliktów przeciwko prawowitym rządom. KP rozpoczął funkcjonowanie w 2003 r. Od tego czasu kontroluje handel surowcem diamentowym pomiędzy krajami uczestniczącymi poprzez wdrożenie systemu certyfikacji. System ten czyni handel bardziej przejrzystym i bezpiecznym, oraz zakazuje handlu z krajami nieuczestniczącymi. Pięćdziesięciu dziewięciu uczestników reprezentujących 82 kraje (Unia Europejska występuje, jako jedność) uczestniczy w KP, a przemysł i społeczeństwo obywatelskie mają status obserwatorów. Surowiec diamentowy musi być przewożony w zaplombowanych kontenerach i eksportowany z Certyfikatem Procesu Kimberley, który potwierdza, że surowiec nie zasilił ruchów rebelianckich. Certyfikat obejmuje opis zawartości przesyłki, jej wartość oraz daty wydania i wygaśnięcia. Dodatkowo certyfikat posiada unikalny numer zgodny z rozporządzeniem ISO 3166-1. Organ międzynarodowy przeprowadza regularne kontrole, sprawdzając, czy poszczególne państwa prawidłowo wydają te certyfikaty, oraz zleca przeprowadzenie kontroli importu. Jeśli na jakimś etapie eksportu okaże się, że surowieć nie posiada certyfikatu, jest on przejmowany przez odpowiedni kraj, a wszyscy członkowie KP są o tym zawiadamiani. 

Grafika 1. Przykładowy certyfikat procesu Kimberley

Certyfikat procesu Kimberley

 Źródło: http://www.idexonline.com/FullArticle?id=44187

Dlaczego nie wszystkie kraje uczestniczą w KP?

Każde z Państw, które uczestniczy w tej inicjatywie, musi spełniać określone wymagania. Kraje wdrażające KPCS muszą spełnić minimalne wymagania. Wśród tych wymagań należy wymienić trzy najistotniejsze, czyli: uchwalenie krajowego ustawodawstwa, powołanie odpowiednich służb do wprowadzenia kontroli eksportu, importu oraz kontroli wewnętrznej, jak również podjęcie zobowiązania do zachowania jawności i wymiany informacji o danych statystycznych. Państwa, które nie mogą sprostać tym warunkom, są objęte sankcjami KP, a wymiana handlowa diamentami z takim krajem może zostać zawieszona lub zakończona. W przypadku gdy kraj nie przestrzega reżimu sankcji, może zostać wykluczony z KP.

Grafika 2. Mapa krajów uczestniczących w KP

Mapa krajów uczestniczących w procesie Kimberley

 Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Kimberly_Process_Map.svg

Certyfikat Systemu Kimberley w liczbach

Proces Kimberley (KP) jest otwarty dla wszystkich państw, które są chętne i zdolne do wdrożenia jego wymogów. KP liczy 59 uczestników, reprezentujących 85 krajów, przy czym Unia Europejska i jej 27 państw członkowskich są liczone jako jeden uczestnik, który jest reprezentowany przez Komisję Europejską. Członkowie KP są odpowiedzialni za powstrzymywanie 99,8% światowej produkcji spornych diamentów. Całkowita wartość diamentów będących przedmiotem handlu za pośrednictwem KPCS osiągnęła 13,574,417,964.86 dolarów. 

Dzięki systemom wdrożonym za sprawą KP konsumenci mogą być spokojni, robiąc zakupy u jubilera. Jak każda inicjatywa dążąca do ochrony praw człowieka i zagaszenia konfliktów zbrojnych, proces Kimberley ma zapewne swoje wady. Jednak statystyki i liczby jednoznacznie potwierdzają, że od 2003 r. wiele zmieniło się w kwestii obrotu krwawych diamentów. 


01.08.2022r.

Autor: Zespół 301 Carats

Porozmawiajmy

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu diamentami, dedykowany Dział Analiz oraz zespół ekspertów w biurach w całej Polsce pozwalają nam zapewnić naszym Klientom niezrównane wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania diamentów - od wyboru właściwego kamienia po jego sprzedaż z zyskiem. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej oraz spotkania z nami osobiście lub online. 

Najnowsze artykuły

Wielka Aukcja Charytatywna 2023 - Wielkie serce, wielkie cele
Wielka Aukcja Charytatywna 2023 - Wielkie serce, wielkie cele W ostatnim czasie świeciła gwiazda na...
Gdzie i jak przechowywać diamenty i inne kosztowności
Jak przechowywać diamenty i inne kosztowności W Polsce co roku przybywa ludzi zamożnych. Według danych...
Biżuteria Premium dla Dzieci: Dodatek Szlachetny i Wyjątkowy
Biżuteria Premium dla Dzieci: Dodatek Szlachetny i Wyjątkowy W dzisiejszych czasach biżuteria stała się nieodłącznym...
Poradnik kupowania diamentów

Pobierz nasz darmowy poradnik kupowania diamentów

Kompleksowy poradnik rynku diamentów.